KANAL TEDAVİSİ ANTALYA

Kök kanal tedavisi dişin mine ve dentininin yani yüzeyel koruyucu tabakalarının aşırı harabiyete bağlı kaybedildiği durumlarda yapılan tedavi şeklidir. Dişin merkezinde bulunan diş pulpası dediğimiz damar ve sinir paketi harabiyet durumunda etkilenir ve ağrı ya da abseyle karakterize semptomlar verir.

Kök kanal tedavisi hastalanmış pulpa dokusunun köklerden çıkarılıp köklerin dezenfeksiyonu ve biyolojik materyallerle doldurulması işlemlerini kapsar.

Kanal tedavisi gerektiren durumlar:
İleri derecede çürüklü dişler
Kazaya bağlı diş kırıkları
Ortodontik tedavi sonrası gerekli olan dişlerde
Aşırı dişeti hastalığı olan dişlerde
Kuron ve köprü yapılacak dişlerde gerekli görüldüğü takdirde
İmplant yapılacak bölgeye komşu bölgede enfeksiyon riski taşıyan dişlerde
 
Kök kanal tedavisi anestezi altında tek veya iki seansta tamamlanan ağrısız bir işlemdir.